Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat

  1. októberben a német önkormányzati választások után megalakult Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat (SNNÖ) tagjai:

Krisch Aladár Róbertné elnök

Dr. Krisch András elnökhelyettes

Gráf Nándor

Sauer Attila

Baranyai Konrád

Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzata 1995-ben alakult meg. A nemzetiségi önkormányzat célja a német anyanyelv és kultúra ápolása, a német nemzetiséghez tartozók érdekvédelme.
A nemzetiségi önkormányzat munkáját az 1992-óta működő Sopron és környéke Német Kultúrklub Egyesület segíti. Az Egyesület a német önkormányzat bázisa, mely elősegíti a különböző rendezvények szervezését és állandó kapcsolatként szolgál a soproni németség számára.
A Soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységi köre kulturális és oktatási területen is megmutatkozik. 
Az anyanyelv megőrzésében a soproni Bánfalvi Óvodában (Kindergarten Wandorf) 1997-óta az “egy személy egy nyelv” szerint folyik a kétnyelvű (német) óvodai nevelés. Sopron legnagyobb létszámú iskolájábana Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskolában (Deutsche Nationalitatenschule Ödenburg) folytatódik a német nemzetiségű nevelés. Az iskola az első évfolyamtól kezdődően kétnyelvű és nyelvoktató illetve bővített nyelvoktató német nemzetiségű oktatást folytat. 2015. szeptember 1-től a Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola az SNNÖ fenntartásában működik. A fenntartóváltással elsősorban a kedvezőbb anyagi finanszírozást szerettük volna kihasználni, bízunk abban, hogy az iskolában folyó német nemzetiségi munkára is pozitív hatással lesz. Az iskolának jó a híre, hiszen a tanulólétszám közel 800 fő.

A soproni német kultúra megőrzése, a hagyományok tisztelete és a tradíciók ápolása számunkra elsődleges fontosságú. Azért munkálkodunk, hogy kultúránkat megőrizhessük, valamint elképzeléseinket megvalósíthassuk. A soproni német kultúra megőrzésén és a ránk hagyott tradíciók ápolásán túl arra törekszünk, hogy aktív szervezői legyünk a német közösségi életnek. 2013-ban Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata lehetővé tette, hogy a Soproni Horvát Önkormányzattal közösen használatba kaptuk nemzetiségi feladatokra, rendezvényekre a soproni Rejpál házat. Felújításra szorult és 2014 februárjában ünnepélyesen birtokba vettük és a két nemzetiségi önkormányzat kulturális munkájának ad otthont.                                                                  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával szoros együttműködésben állunk, a sokrétű, jólműködő kapcsolat példája a Bad Wimpfennel való testvérvárosi kötelékek közös ápolása.

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt valamennyi német nemzetiségi rendezvényünkre!

Close Menu